Kitaran Beras

Ekspresi bergambar ini hanya sekadar merakam dan mempamir aktiviti semasa komuniti penanam padi yang menjana beras yang seluruh rakyat Malaysia makan setiap hari sebagai makanan ruji.

Walaubagaimanapun topik Kitaran Beras ini tidaklah merangkumi semua gerak kerja penanaman padi semusim penuh.  Mungkin akan ditambah gambar-gambar bila ada peluang.

Membajak kali kedua (membalik)
Operator jentera pembajak tidak memerlukan kelulusan akademik tetapi menuntut komitmen yang tinggi.
Kubota selain menjadi pembajak sekunder malah ia berfungsi sebagai perata tanah.
Kerja sebegini bukan sahaja dari golongan petani malah menjana pendapatan sampingan orang berkerjaya tetap.

Meratakan tanah walaupun nampak tidak begitu penting tetapi sudah menjadi rutin supaya benih yang ditabur dapat tumbuh sekata.  Selepas membadai, biasanya mereka akan menyembur racun Gondang Emas untuk mengekang kemaraan dari merosakkan anak padi dalam lingkungan 10 hari. Penggunaan racun yang tidak sesuai boleh mengakibatkan kematian ikan-ikan air tawar yang berada di dalam bendang.

benih yang berkualiti menghasilkan pulangan yang tinggi

Pemilihan biji benih yang baik akan memberi pulangan hasil padi yang bermutu.  Banyak benih padi di pasaran yang masing-masing menggunakan formula yang tersendiri berdasarkan kajian dan testimonial hasil yang lepas.  Hasil yang berkualiti adalah menghasilkan beras yang panjang dan berat timbangan sekaligus mengberi pulangan wang yang bertambah kepada petani.

Buat kerja bendang perlukan stamina
Padi benih dimasukkan ke dalam injin penabur
Menabur benih juga memerlukan kemahiran...
Kehijauan bila berintraksi dengan alam
Padi di peringkat ini masih perlu penjagaan rapi ...

Masalah Padi

Bena Perang

Bena perang-gambar pertanian selangor
Bena perang (Nilaparvata lugens) merupakan perosak penting bagi tanaman padi yang mengakibatkan kerugian besar kepada petani. Sejak serangga ini menjadi perosak utama di sawah padi di seluruh dunia, pelbagai jenis racun diperkenalkan bagi mengawal serangan perosak ini. Bena perang juga dilabel sebagai “perosak Revolusi Hijau” pada tahun 1977. Gambar kiri : kesan serangan bena perang yang dikenali sebagai “hopperburn”.

Bagi mengawal serangan bena, insektisid jenis phenylpyrazole seperti fipronil dan ethiprole, carbamate seperti aldicarb, carbofuran, carbaryl, BPMC dan MIPC, neonicotinoid seperti imidacloprid, thiamethoxam dan clothianidin, pyrethroid seperti allethrin, cypermethrin, permethrin dan prallethrin dan organophosphate seperti acephate, monocrotophos, diazinon, disulfoton dan malathion digunakan sejak sekian di kebanyakan negara Asia Tenggara dan Asia Timur. Namun begitu, kerintangan kepada racun perosak ini mula dikesan di beberapa buah negara setelah beberapa tahun diperkenalkan. Bermula dengan kerintangan kepada malathion, fenitrothion dan carbaryl pada sekitar 1970-an di beberapa buah negara, bena perang terus menerus berevolusi untuk menghadapi tekanan racun perosak. Kerintangan kepada abamectin dan cypermethrin menyebabkan kesan serangan menjadi buruk sebaik sahaja disembur dikenali sebagai outbreak-causing insecticide. Terdapat juga laporan yang menyatakan bena perang telah membina kerintangan silang (cross-resistance) terhadap racun imidacloprid dan thiamethoxam. sambung bacaan…

Bahana Bena Perang (BOM)
Hasil padi yang berkualiti mampu meningkatkan pendapatan petani
Menuai cara moden pantas dan menjimatkan
Benih disemai hasil dituai

Fakta Penanaman Padi

Menanam padi sememangnya memerlukan  komitmen yang tinggi jika mahu mendapat hasil yang lumayan.  Bagi petani yang mengerjakan tanah sendiri, mendapat kelebihan kerana tidak perlu membayar sewa dan sebaliknya bagi petani yang menyewa tanah orang.  Pendapatan dalam jadual di bawah adalah termasuk subsidi yang telah diberikan oleh kerajaan.  Jika subsidi dihapuskan, bermakna harga beras akan menjadi lebih tinggi dalam pasaran.

Perbelanjaan dan Pendapatan Untuk Serelong (+/-)
Sewa Tanah RM 400.00
Upah Membajak Tanah RM 130.00
Biji Benih RM 60.00
Upah Menabur RM 20.00
Beli Racun RM 200.00
Upah Meracun RM 60.00
Upah Membaja RM 60.00
Upah Mesen Menuai RM 110.00
JUMLAH PERBELANJAAN SEMUSIM RM 1,040
JUALAN SEMUSIM RM 2000.00

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s